חיפוש באתר

כללי

ועדת הנחות 2018-2019

קריטריונים ועדת הנחות מתנ"ס דימונה

1. הנחות יינתנו לחוגי ילדים בלבד.
2. קביעת ההנחה היא על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה ועפ"י היכולת הכלכלית של המרכז הקהילתי להעניק את ההנחה במסגרת פעילותה כמשק סגור.
3. הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום בגין הפעילות, ואינה דוחה את מועד התשלום.
4. הגשת הבקשה תבוצע באמצעות טופס "בקשה לקבלת הנחה" אותו ניתן לקבל במשרדי המתנ"ס. מבקש ההנחה יצרף את המסמכים הנדרשים.
5. תנאי להנחה – תשלום חובות קודמים.
6. ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד, למעט קייטנות.

הערות לגבי מתן הנחות:

- כל לקוח תושב דימונה זכאי להגיש בקשה להנחה דרך המתנ"ס.
- ההנחות לא חלות על השכרות, אירועים וכו'.
- ההנחות חלות על מחיר הבסיס המלא בלבד ולא חלות על: ערכות, שמירה, חומרים וכו'.
- אין הנחה על הנחה.
- יש לצרף לבקשה את כל האישורים והמסמכים המעידים על מצבו החומרי של המגיש, כולל צילום ת.ז הכוללת כתובת מגורים עדכנית.
- החלטה על מתן ההנחה תישלח למגיש לאחר קביעת הזכאות.
- כל הקריטריונים יעמדו עפ"י מבחן הכנסה ועפ"י שיקול דעת חברי הוועדה.
- במתנ"ס מופעלות בו זמנית 2 תכניות לקבלת הנחה. אחת עפ"י נקודות זיכוי ואחת עפ"י הכנסה לנפש. כל מבקש הנחה רשאי לבחור את התכנית המעניקה לו את ההנחה הגבוהה ביותר

 

קריטריונים להנחות- מצב סוציאלי (עפ"י ניקוד)

קבוצת זכאות

הערות

ניקוד

חד-הורי

 

1 נק'

חו"ד עו"ס

אגף הרווחה

 

1 נק'

קבלת קצבה

 

1 נק'

הבטחת הכנסה

 

2 נק'

שכר מינימום

 

1 נק'

נכה

עד 50%

1 נק'

נכה

מעל 50%

2 נק'

מחלות כרוניות חריגות

 

1 נק'

 

מקרא ניקוד:

1 נק'

5%

2 נק'

10%

3 נק'

20%

4 נק'

30%

5 נק'

40%

6 נק'

50%

 

קריטריונים נוספים לזכאות להנחה:

קבוצת זכאות

קריטריון

שיעור הנחה

מסמכים נדרשים

ילד שני

 

5%

 

ילד שלישי

 

10%

 

חוג שני

 

5%

 

חוג שלישי

 

10%

 

עובד מתנ"ס

מעל 50% משרה

15%

 

גמלאים

(גבר מגיל 67, אישה מגיל 62) לא כולל חוגי אמצע החיי            ם

10%

תעודת אזרח ותיק

חיילים

בשירות חובה

10%

צילום חוגר

סטודנטים

 

10%

תעודת סטודנט

 

טבלת הנחות עפ"י הכנסה לנפש:

אחוז הנחה

30%

25%

20%

15%

10%

5%

הכנסה לנפש

800 ₪

900 ₪

1,000 ₪

1,100 ₪

1,200 ₪

1,300 ₪

 

כל מבקש הנחה יגיש לוועדה דרך מזכירות המתנ"ס:
- דוח עו"ש פעיל מהבנק של 3 חודשים.
- 3 תלושי משכורת אחרונים של 2 בני הזוג.
- מכתב בקשה.
- צילום תעודת זהות כולל ספח
- חד הורי- אישור קבלת מזונות / פסק דין
- מעמד לא עובד- אישור מביטוח לאומי על קצבה/ הכנסה אחרת
- מחלה כרונית- אישור רפואי המעיד על מצבו הרפואי של החולה
- גמלאים/ חיילים/ סטודנטים- תעודה המאשרת מצב זה
- נכה- תעודת נכה/ מסמך המאשר אחוזי נכות + קצבת נכות

כל תושב רשאי להעביר למנהל המתנ"ס באמצעות מזכירות המתנ"ס מכתב בקשה להנחה מנומק במידה והוא אינו עומד בקריטריונים המצ"ב או לחילופין לבקש הנחה גבוהה יותר מזו המגיעה לו לפי הקריטריונים.


לא תאושר הנחה ללא הגשת מסמכים.

צרו קשר:
  • מתנ"ס דימונה
  • הרצל פינת שדרות הנשיא
  • דימונה
  • 08-6559935
  • פקס: 08-6558306
  • דוא"ל:shivuk.matnasd@gmail.com
  • מתנסנט חוגים הצהרת נגישות